Trafik sigortası sıkça sorulan sorular

Soru: Trafik poliçemden arabamdaki hasarları karşılayabilir miyim?

Cevap: Trafik poliçesi bir kaza nedeniyle sadece kazaya karışan diğer araç ve kişilere verdiğimiz bedeni ve maddi zararları karşılar. Aracımızda olan hasarları karşılayan sigorta Kasko’dur.

Soru: Zorunlu trafik sigortasının teminatları nelerdir?

Cevap: Araç ve Kaza Başına Maddi, Kişi ve Kaza Başına Sağlık Giderleri, Kişi ve Kaza Başına Sakatlanma ve Ölüm

Soru: Trafik sigortası kaza sonucundaki tedavi masraflarımı karşılar mı?

Cevap: Trafik Sigortası karşı tarafa verdiğiniz bedeni ve maddi zararları kapsar.

Soru: Ticari taksilerin trafik sigortası primi neden otomobiller için belirlenen primden yüksek olabilir?

Cevap: Primler her bir araç cinsinin hasar ve prim toplamlarına göre ayrı ayrı tespit edilir ve her şirketin primi farklı olabilir. Bu sebeple ticari taksilerin primi otomobilden daha yüksektir seklinde bir genelleme yapılması doğru değildir.

Soru: Trafik Sigortası manevi tazminat taleplerini karşılar mı?

Cevap: Trafik Sigortası manevi tazminat taleplerini karşılamaz.

Soru: Motorlu aracın kazaya karışıp karışmaması Trafik sigortasının primini etkiler mi?

Cevap: Evet, etkiler. Sigorta şirketleri (link) Trafik Sigortası Tarife ve Talimatlarında belirtilen basamak ve oranlara göre hasarsızlık indirimi veya prim artırımı uygulaması yaparlar. İşleten sıfatıyla ilk kez trafiğe çıkacaklar için dördüncü basamaktan prim uygulanır.

Soru: Sigortalıya dava açılması halinde, bu giderler trafik sigortası kapsamında mıdır?

Cevap: Evet. Dava masrafları ile avukatlık ücretleri, poliçe limitleri ile sınırlı olmak kaydıyla trafik poliçesi kapsamındadır. Meydana gelen hasarda sigortalının kusuru yoksa ve yine de açılan bir dava varsa, Trafik sigortası bu masrafları da kapsar.

Soru: Trafiğe ilk kez çıkan araçların poliçeleri hangi kademeden tanzim edilir?

Cevap: Trafiğe ilk kez çıkan araçlara (0 km. veya yeni tescil) prim arttırımı ya da indirimi uygulanmayan basamaktan poliçe tanzim edilir.

Soru: Trafik sigortası primleri bütün şirketlerde aynı mıdır?

Cevap: Trafik sigortasında primler her sigorta şirketi tarafından serbestçe belirlenir.

Soru: Aracımın tescil tarihi üzerinden 15 gün geçti . Gün geçti diye zamlı prim mi ödeyeceğim ?

Cevap: Tescil tarihinden itibaren 30 güne kadar herhangi bir zamlı prim alınmaz. Geçen her 30 gün için % 5 zamlı prim uygulanır. Gecikme zammı % 50 ile sınırlıdır.

Soru: Aracımı sattım, yeni alıcıya trafik sigorta poliçem devir olabilir mi?

Cevap: Trafik poliçelerinde araç satışı olduğu zaman poliçe yeni alıcıya geçmez. Araç sahibi mevcut poliçesini iptal ettirir ve kalan gün kadar prim iadesini alır. Yeni alıcı kendi adına aracın tescil tarihine göre yeni bir poliçe tanzim ettirir.

Soru: Evimin önünde park halinde duran aracıma birisi vurup kaçmış, ne yapmam lazım?

Cevap: En yakin polis yada jandarma karakoluna müracaatla zabıt tutturmanız gerekmektedir. Sigorta şirketlerimizin sizler için sunduğu 7/24 saat yardım hizmetinden yararlanabilir,arabanızı çekici ile en yakın servise çektirebilirsiniz.

Soru: Trafik sigortasında hasarsızlık indirim oranları nedir ?

Cevap: Hasarsızlık ve sürprim oranları aşağıdaki gibidir:

    Basamak No      Hasarsızlık İndirimi%       Prim Arttırımı%
             7              20  
             6              15  
             5              10  
             4               –  
             3               –             20
             2               –             40
             1               –             60

Soru: Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları nelerdir?

Cevap: Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları için tıklayın.

Soru: Zorunlu Trafik sigortası nedir?

Cevap: Zorunlu trafik sigortası, motorlu bir araç işletilmesi sırasında, üçüncü şahıslara verilen maddi ve bedeni zararları karşılayan zorunlu bir sigorta türüdür. Yapılması ve yenilenmesi zorunludur.

Soru: Zorunlu Trafik sigortası teminatları nelerdir?

Cevap: Trafik sigortasında vefat, sürekli sakatlık, maddi zararlar ve sağlık giderleri teminatları bulunmaktadır.Burada geçen sağlık giderleri teminatı Sosyal Güvenlik Kurumunun sorumluluğundadır.

Soru: Zorunlu trafik sigortasının süresi nedir?

Cevap: Trafik sigortası poliçe vade başlangıç tarihinde saat 12.00’de başlar, vade bitiş tarihinde 12.00’de biter.

Soru: Trafik sigortası 1 yıldan kısa süreli yaptırılabilir mi?

Cevap: Yabancı uyruklu sigortalılar hariç 1 yıldan kısa süreli trafik poliçesi düzenlenmez.

Soru: Trafik sigortasında isteğe bağlı limit artırımı yapılabilir mi?

Cevap: Trafik poliçe limitleri Hazine Müsteşarlığınca belirlenir ve değiştirilemez. Kasko poliçesi içindeki İhtiyari Mali Mesuliyet teminatı bu limitlerin üzerinde çalışır.

Soru: Yurt dışına çıkacağım. Trafik sigortamın teminatları ilgili ülkede de geçerli olacak mı?

Cevap: Hayır, trafik sigortası sadece T.C. sınırları içinde geçerlidir.

Soru: Trafik sigortası tedavi masraflarını teminat altına alır mı?

Cevap: Tedavi giderleri SGK tarafından karşılanmaktadır.

Soru: Trafik sigortası manevi tazminat teminatı sağlamakta mıdır?

Cevap: Hayır, manevi tazminat talepleri trafik sigortası kapsamında değildir.

Soru: Trafik Sigortası hangi hallere teminat vermemektedir?

Aşağıdaki haller sigorta teminatı dışındadır:

 1. a) İşletilme halinde olmayan araçların sebep olacağı zararlar,
 2. b) Hak sahibinin kendi kusuruna denk gelen tazminat talepleri,
 3. c) İlgililerin, sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmayan tazminat talepleri,

ç) Sigortalının, eşinin, sigortalının usul ve fürunun, sigortalıya evlat edinme ilişkisiyle bağlı olanların, sigortalının birlikte yaşadığı kardeşlerinin, mallarına gelen zararlar sebebiyle ileri sürebilecekleri talepler,

 1. d) Destekten yoksun kalan hak sahibinin, sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmayan destek tazminatı talepleri ile destekten yoksun kalan hak sahibinin, sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmakla beraber destek şahsının kusuruna denk gelen destek tazminatı talepleri,
 2. e) Zarar görenlerin beraberinde bulunan bagaj ve benzeri eşya dışında sigortalı araçta veya bu araç vasıtasıyla çekilen römorkta/yarı römorkta taşınan eşyanın uğrayacağı zararlardan dolayı sigortalıya karşı ileri sürülecek talepler,
 3. f) Manevi tazminat talepleri,
 4. g) Sigortalının, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilere karşı yöneltebileceği talepler,

ğ) Sigortalının aracına veya bu araç vasıtasıyla çekilen römorklara ve yarı römorklara veya çekilen araçlara gelecek zararlar nedeniyle ileri sürülecek talepler,

 1. h) Çalınan veya gasp edilen araçların sebep oldukları ve Karayolları Trafik Kanununa göre sigortalının sorumlu olmadığı zararlar, aracın çalındığını veya gasp edildiğini bilerek binen kişilerin zarara uğramaları nedeniyle ileri sürülecek talepler ile çalan ve gasp eden kişilerin talepleri,

ı) Motorlu bisikletlerin kullanılmasından ileri gelen zararlar,

 1. i) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemlerinde ve bu eylemlerden doğan sabotajda kullanılan araçların neden olduğu ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre sigortalının sorumlu olmadığı zararlar ile aracın terör eylemlerinde kullanıldığını veya kullanılacağını bilerek binen kişilerin zarara uğramaları nedeniyle ileri sürecekleri talepler, aracı terör ve buna bağlı sabotaj eylemlerinde kullanan kişilerin talepleri,
 2. j) Motorlu araç kazalarından dolayı toprak, yeraltı suları, iç sular, deniz ve havanın kirlenmesi ya da kirlenme tehlikesi nedeniyle temizleme, toplanan atıkların taşınması ve bertarafı masrafları ile biyolojik çeşitlilik, canlı kaynaklar ve doğal yaşama verilen zararlar nedeniyle bozulan çevrenin yeniden oluşturulması ile ilgili çevresel zararlardan ileri gelen talepler,
 3. k) Gelir kaybı, kâr kaybı, iş durması ve kira mahrumiyeti gibi zarar verici olguya bağlı olarak oluşan yansıma veya dolaylı zararlar nedeniyle yöneltilecek tazminat talepleri,
 4. l) İlgili mevzuatla genel hükümlere tâbi kılınan talepler,
 5. m) 2918 sayılı Kanunun 104 üncü ve 105 inci maddelerinde düzenlenen sorumluluklar (Bu maddeler kapsamına dahil durumlar bu amaçla yaptırılan zorunlu mali sorumluluk sigortasına tâbidir.),
 6. n) Cezai kovuşturmadan doğan tüm giderler ile idari ve adli para cezaları,
 7. o) Trafik sigortası Genel Şart ve ekleri ile tanımlanan teminat içeriği dışında kalan tüm talepler.

Soru: Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluk Sigortası yaptırmış araçlar trafik sigortasında indirim kazanır mı?

Cevap: Yapılmamaktadır.

Soru: Trafik sigortası primleri sabit midir?

Cevap: Hayır, trafik sigorta primleri şirketlerce serbestçe belirlenir.

Soru: Trafik sigortasında hasarsızlık indirimi var mıdır? İndirim oranları nelerdir?

Cevap: Vardır, indirim oranları şöyledir: 1. yıl % 10, 2. yıl %15, 3. yıl ve sonrası % 20

Soru: Trafik sigortamı 1 ay önce iptal ettim. Yeni bir araç aldığımda hasarsızlık indirimim geçerli olur mu?

Cevap: Hasarsızlık indirimi süreden bağımsız olarak aynı sigortalının aynı kullanım tarzındaki aracına aktarılır.

Soru: Trafik sigortamı satıştan dolayı iptal ettim. Bu durumda bana ne kadar para iadesi yapılır?

Cevap: İptal edilen gün sayısı kadar gün esası iade yapılır.

Soru: Sattığım aracımın trafik sigortasını yeni alıcıya devredebilir miyim?

Cevap: Satılan atacın trafik sigortası yeni alıcıya devredilemez ancak eski sahibe ait trafik sigortası 15 gün süreyle araca geçici teminat sağlayacaktır.

Soru: Aracımı sattığımda trafik sigortamı ne yapmalıyım?

Cevap: Aracın mülkiyeti değişince eski sigortalı adına olan poliçe iptal edilir, yeni ruhsat sahibi adına hasarsızlık indirimsiz yeni poliçe yapılır.

Soru: Trafik sigortası ölüm veya yaralanma sebebiyle geçici veya kalıcı olarak sakatlanarak iş görememe durumuna teminat vermekte midir?

Cevap: Ölüm ve sürekli maluliyet halleri kapsam dahilindedir, geçici iş görememezlik durumu trafik sigortası teminatları dışındadır.

Soru: Tedavi masraflarımı trafik poliçesi karşılar mı ?

Cevap: Tedavi masrafları Güvence Hesabı tarafından karşılanmaktadır.

Soru: Trafik sigortasından ödenen bir hasar daha sonra sigortalıya rücu edilebilir mi?

Cevap: Tazminat ödemesi yapıldıktan sonra sigortalıya başlıca şu nedenlerle rücu edilir:

a) Tazminatı gerektiren olay, sigortalının veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin kasti bir hareketi veya ağır kusuru sonucunda meydana gelmiş ise,

b) Tazminatı gerektiren olay, aracın ilgili mevzuat hükümlerine göre gereken ehliyete sahip olmayan veya geçerliliğini yitirmiş sürücü sertifikasına sahip ya da ehliyetine geçici/sürekli el konulmuş kimseler tarafından sevk edilmesi veya trafik kurallarının ihlali sonucunda meydana gelmiş ise,

c)Aracın, uyuşturucu madde veya ilgili mevzuatta belirlenen seviyenin üzerinde alkollü içki almış kişilerce veya aynı mevzuatta alkollü içki alamayacağı belirtilen kişilerce alkollü içki alınmak suretiyle kullanılması sırasında meydana gelen zararlar,

ç)Tazminatı gerektiren olay, yolcu taşımaya ruhsatlı olmayan araçlarda yolcu taşınması veya yetkili makamlarca tespit edilmiş olan istiap haddinden fazla yolcu veya yük taşınması veya patlayıcı, parlayıcı ve tehlikeli maddeleri taşıma ruhsatı bulunmayan araçlarda, bu maddelerin parlama, tutuşma ve infilakı yüzünden meydana gelmiş ise,

d)Sigortalının rizikonun gerçekleşmesi halinde bu genel şartların B.1. maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı zarar ve ziyan miktarında bir artış olursa,

e)Tazminatı gerektiren olayın aracın çalınması veya gasp edilmesi sonucunda olması halinde, çalınma veya gasp edilme olayında sigortalının kendisinin veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin kusurlu olduğu tespit edilirse,

f) Bedeni hasara neden olan trafik kazalarında sigortalının veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin,  tedavi veya yardım amaçlı sağlık kuruluşuna gitme, can güvenliği nedeniyle uzaklaşma gibi zorunlu haller hariç olmak üzere, olay yerini terk etmesi veya kaza tutanağı, alkol raporu vb. kazanın oluş koşullarına ilişkin gereken belgelerin düzenlenmesi yükümlülüğüne aykırı davranması halinde.

Soru: Aracım başka araçlar tarafından çekilirken meydana gelen hasarlar trafik sigortası tarafından karşılanır mı?

Cevap: Araca bağlı olarak çekilmekte olan römork veya yarı römorkların ( hafif römorklar dahil ) veya çekilen bir aracın sebebiyet vereceği zararlar çekicinin sigortası kapsamındadır.

Soru: Trafik sigortasında tazminatım kaç günde ödenir?

Cevap: Eksper raporu dahil tüm evraklar tamamlandıktan sonra sekiz iş günü içinde tazminat hak sahibine ödenmelidir.

Soru: Alkollüyken kaza yaptım ve trafik sigortam karşı aracın hasarını ödedi ancak şimdi hasar bana rücu etti, neden?

Cevap: Alkollü araç kullanımı,  2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliğince yasaklanmıştır. Bu nedenle yönetmelikte belirtilen yasal sınırın üzerinde alkollü iken kusuru ile kazaya karışan sigortalı / sigortalı araç sürücüsüne ödenen hasar tutarı rücu edilmektedir. Trafik sigortası genel şartları da aynı hüküm doğrultusunda oluşturulmuştur.

Soru: Trafik kazası sonrası ölüm vakası yaşanması halinde sigorta şirketi hangi evrakları talep etmektedir?

Cevap: Trafik Kazası Tespit Tutanağı sureti onaylı aslı, alkol raporu, varsa ifade tutanakları, sigortalı araç ruhsat fotokopisi, sigortalı araç sürücüsüne ait ehliyet fotokopisi, ölüm halinde veraset ilamı aslı gibidir kaşelisi, trafik zaptında kişinin öldüğü belirtilmiyorsa ölüm nedenini belirten adli tıp raporu ve defin ruhsatı aslı gibidir kaşelisi, ölen şahsın, sağlığındaki kazanç durumunu gösterir belge, vukuatlı nüfus kayıt örneği aslı yada aslı gibidir kaşelisi, 20,000 TL ve üzeri ödemeler için hak sahiplerinin imzalı TC kimlik no belgesi ve ikametgah belgesi, Bu belge ve yapılması gereken işlemlerin dışında, meydana gelen olayın özelliğine göre ek bilgi ve belgeler Şirket tarafından talep edilebilecektir.

Soru: Sigortalı zarar talebinde bulunan üçüncü şahsa doğrudan tazminat ödemesi yapabilir mi?

Cevap: Sigortalının yazılı izni olmadıkça, sigortalı tazminat talebini kısmen veya tamamen kabule yetkili olmadığı gibi zarar görenlere herhangi bir tazminat ödemesinde de bulunamaz.

Soru: Zaman aşımı ne demektir?

Cevap: Motorlu araç kazalarından doğan zararların tazminine ilişkin talepler, zarar görenin, zarar ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yıl ve herhalde, kaza gününden başlayarak on yıl içinde zaman aşımına uğrar. Dava, cezayı gerektiren bir fiilden doğar ve ceza kanunun bu fiil için daha uzun bir zaman aşımı süresi öngörmüş bulunursa, bu süre tazminat talepleri için de geçerlidir. Kasko hasarlarında; sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler alacağın muaccel olduğu tarihten itibaren iki yılda zaman aşımına uğrar.

Soru: Trafik sigortasında aracımın tamirinde orjinal parça mı kullanılmaktadır?

Cevap: Hasar gören parça onarımı mümkün değilse veya eşdeğer parça veya ömrünü tamamlamış araçlar mevzuatı kapsamındaki araçlardan elde edilen orjinal parça ile değişimine imkân yok ise orjinali ile değiştirilir. Kaza tarihine göre model yılından itibarin 3 yılı geçmeyen motorlu araçlarda hasar gören parça, onarımı mümkün değilse öncelikle orjinali ile değiştirilir. Orjinal parçanın bulunmaması durumunda eşdeğer veya ömrünü tamamlamış araçlar mevzuatı kapsamındaki araçlardan elde edilen orjinal parça ile değiştirilir. Ancak model yılından itibaren 3 yılı geçmeyen motorlu araçta hasar gören parçanın orjinal olmadğı durumda eşdeğer veya ömrünü tamamlamış araçlar mevzuatı kapsamındaki araçlardan elde edilen orjinal parça ile değişim yapılır.

Soru: Değer kaybı trafik sigortası tarafından tazmin edilir mi?

Cevap: 01.06.2015 tarihinde Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ( Trafik Sigortası ) Genel Şartlarında yapılan düzenleme ile değer kaybı talepleri trafik poliçesinden karşılanmaktadır.

Soru: Gelir kaybı trafik sigortası tarafından tazmin edilir mi?

Cevap: Gelir kaybı dolaylı hasar olup trafik sigorta poliçesinin konusu değildir.

Soru: Aracımı sattım. Aracın yeni sahibi ne kadar süreyle mevcut trafik sigortasından yararlanabilir?

Cevap: Yeni bir poliçe yapılmamış olması kaydı ile teminat  yeni işleten için 15 gün süre ile devam eder.

Soru: Manevi tazminat talepleri trafik sigortası kapsamında mıdır?

Cevap: Manevi tazminat talepleri trafik poliçesi teminatı dışındadır.

Soru: Plakası bilinmeyen bir araç aracıma çarptı. Bu durumda Güvence Hesabı hasarım için devreye girer mi?

Cevap: Maddi zararlar Güvence Hesabı kapsamına girmemektedir.

Soru: Çalıntı bir aracın verdiği hasar sonucu ölümlü veya yaralanmalı bir kaza meydana geldi. Bu durumda Güvence Hesabı devreye girer mi?

Cevap: Çalınmış veya gasp edilmiş bir aracın karıştığı kazada, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca işletenin sorumlu tutulmadığı hallerde, kişiye gelen bedensel zararlar Güvence Hesabından karşılanmaktadır.

Soru: Güvence Hesabı maksimum ne kadar tazminat ödemesi yapar?

Cevap: Güvence Hesabının sorumluluğu; riziko tarihinde geçerli zorunlu sigorta poliçesinin teminat limitleri ile sınırlıdır.

Soru: Güvence Hesabı’na başvuru süresi nedir?

Cevap: Söz konusu sigortanın tabi olduğu zaman aşımı süresi içinde yazılı olarak Güvence Hesabı’na başvurulabilir.

Soru: Trafik poliçesi olmayan bir araç aracıma çarptı ve araç 8/8 kusurlu. Bu durumda hasar Güvence Hesabı tarafından ödenir mi?

Cevap: Sadece bedeni zararlar Güvence Hesabının sorumluluğundadır. Güvence hesabı maddi talepleri karşılamamaktadır.

Soru: Sürücünün tam kusurlu olduğu durumlarda hasar Güvence Hesabı tarafından ödenir mi?

Cevap: Sürücünün tam kusuru ile sebep olduğu kazalarda, sigortalı araçta oluşan zararlar trafik poliçesi ve Güvence Hesabının teminatı kapsamında bulunmamaktadır.

380.CADDE NO:33/2 Yenimahalle | ANKARA

( 0312 ) 332 55 21

hakansigorta@gmail.com

HAKAN ÇAKIR SİGORTA ARA.HİZM.LTD.ŞTİ

WEB Sitemiz, Yetkilisi olduğumuz Sigorta Şirketlerinden, En Uygun Sigorta teklifini, Siz değerli müşterilerimize sunmak amacıyla oluşturulmuş, birden fazla sigorta şirketine ait size özel teklif alabilmenizi sağlayan bir sigortacılık platformudur.

HAKAN ÇAKIR SİGORTA ARA.HİZM.LTD.ŞTİ - Tüm Hakları Saklıdır