Dask Hasarı ile ilgili Yapmanız Gereken işlemler

 

Deprem sonucunda Eviniz veya işyerleriniz ile ilgili, Hasarın gerçekleştiğini öğrendiğiniz tarihten itibaren en geç iki hafta içerisinde DASK (Doğal Afet Sigortaları Kurumu) veya sözleşmeyi yapan sigorta şirketine ya da sigorta şirketinin tam yetkili Sigorta Acentesine haber vermeniz gerekir.

Bunu yanı sıra Konut veya işyeri sahibi sigortalı, genel şartlara göre aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür.

 

  • Hasarın gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren en geç iki hafta içerisinde Doğal Afet Sigortaları Kurumu’na veya sözleşmeyi yapan sigorta şirketine bildirimde bulunmak
  • Doğal Afet Sigortaları Kurumu görevlilerinin veya kurumun bu işlemlerle yetkili kıldığı kimselerin, hasara uğrayan binalara makul amaçlarla ve uygun şekillerde girmesine ve zararı azaltmaya yönelik girişimlerde bulunmasına izin vermek,
  • Sigortalının Doğal Afet Sigortaları Kurumunun isteği üzerine zarar miktarıyla delilleri saptamaya, rücu hakkının kullanılmasına yararlı ve sigorta ettiren için sağlanması mümkün gerekli bilgi ve belgeleri, gecikmeksizin Doğal Afet Sigortaları Kurumu’na vermek,
  • Deprem sonrasında oluşmuş olan Zararın tahmini miktarını belirtir yazılı bir dilekçe veya bildirimi, uygun bir zaman içerisinde Doğal Afet Sigortaları Kurumu’na veya kurumun yetkili kıldığı kişilere vermek,
  • Sigortası yapılmış bina üzerinde zorunlu deprem sigortası dışında, deprem teminatı bulunan başkaca sigorta sözleşmeleri varsa ( Konut veya işyeri sigortası) bunları Doğal Afet Sigortaları Kurumuna bildirmek.

380.CADDE NO:33/2 Yenimahalle | ANKARA

( 0312 ) 332 55 21

hakansigorta@gmail.com

HAKAN ÇAKIR SİGORTA ARA.HİZM.LTD.ŞTİ

WEB Sitemiz, Yetkilisi olduğumuz Sigorta Şirketlerinden, En Uygun Sigorta teklifini, Siz değerli müşterilerimize sunmak amacıyla oluşturulmuş, birden fazla sigorta şirketine ait size özel teklif alabilmenizi sağlayan bir sigortacılık platformudur.

HAKAN ÇAKIR SİGORTA ARA.HİZM.LTD.ŞTİ - Tüm Hakları Saklıdır